Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chirurgii Naczyniowej
  • Polski
  • English
  • Pусский
Jesteśmy jednym z wiodących ośrodków
chirurgii ogólnej i naczyniowej w kraju.
Dowiedz się więcej o Klinice
Dysponujemy wysokiej klasy
aparaturą i sprzętem medycznym
Dowiedz się więcej o klinice
Bezpieczeństwo i zadowolenie
Pacjentów to nasze priorytety
Dowiedz się więcej o klinice

Statut

Stowarzyszenie o nazwie „Stop Amputacjom – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Naczyniowej” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego i posiadającym osobowość prawną.

Cele Stowarzyszenia obejmują:

  • podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem chorób aorty, zmian niedokrwiennych kończyn i stopy cukrzycowej. Działania podejmowane w tym zakresie przez Stowarzyszenie będą obejmować przede wszystkim mieszkańców Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego i Wielkopolski,
  • podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii innych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych,
  • upowszechnianie w społeczeństwie i w środowiskach medycznych wiedzy medycznej, szczególnie w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej, oraz wiedzy na temat chorób naczyń, a także innych schorzeń, przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych i cywilizacyjnych wynikających z zagrożeń tymi chorobami,
  • przyczynianie się do rozwoju bazy diagnostycznej i terapeutycznej, szczególnie w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej, a także rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich,
  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania opisane w pkt a-d,
  • inicjowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami międzynarodowymi.
medtube polskie towarzystwo chirurgii naczyniowej skpp ump_pl